Sign In
Skip Navigation LinksHome/English/The Seveso Directive III - Stenungsund - SV

The Seveso Directive III - Stenungsund - SV

     

​​​​​​​​​​​​​​


SV_Button.png

Sevesodirektivet III

– förebyggande, beredskap och insatser​

Stenungsund.jpg


Grace Catalyst är hängivna de högsta normerna för hälsa och säkerhet och vi inser vårt samhällsansvar för miljön. Vårt mål är att skapa de bästa resultaten för ledarskap och stark gemensam medborgarskap. Vi går till jobbet varje dag med fokus och engagemang att arbeta smart, säkert och ta hand om varandra.

Stora industriella olyckor med farliga kemikalier utgör ett betydande hot för människor och miljön. Grace Catalyst AB är en SEVESO III fabrik som har interna och externa krav att förhindra olyckor. Vi arbetar kontinuerligt med att minska riskerna för hälsa och säkerhet för våra anställda och deras familjer, våra kunder och de samhällen där vi verkar samt skyddet av miljön.

Användning av mängder av farliga kemikalier är dock oundvikliga i vår bransch som är viktig för ett modernt industrialiserat samhälle. För att minimera riskerna är åtgärder nödvändiga för att förebygga allvarliga olyckshändelser och för att säkerställa lämplig beredskap och insatser kan sådana olyckor ändå hända. Grace Catalyst AB uppfyller SEVESO III direktivets krav och vi arbetar systematiskt för att minska risker i vår fabrik och produktion.


STENUNGSUND
​​​Industrivägen​​
444 32 Stenungsund
Sweden
T +46 303 351000​
Produkter: 
  • PP Specialty​ Catalysts

  • PE Specialty Catalysts

Certifierade:
  • ISO 9001: 2015

  • ISO 14001:2015​


Hållbarhetsrapport​
​​

​​Fredrik Alpner, Plant Manager​
Ca 30 anställda​

​​​​

Har du frågor om vår verksamhet kontakta oss för mer information, +46 303 351000 eller skicka ett email till info.stenungsund@grace.com​​